CENÍK A PRAVIDLA

Naše služby nejsou zdravotnické, nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, díky tomu jsme maximálně časově flexibilní a objednací doba je tak krátká.

Obvykle jsme schopny najít termín do cca týdne od objednání. V případě krizové situace se vynasnažíme i dříve.

Individuální konzultace trvá 50-60 min. Po dohodě je možno konzultaci prodloužit na 90 min.

CENÍK

Individuální konzultace                                               1 000,-

Párová nebo rodinná konzultace                                 1 000,-

Konzultace s ko-terapeutem (s dvojicí terapeutů)       1 000,-

ONLINE konzultace - cena dle ceníku

Konzultace za přítomnosti reflektujícího týmu – aktuálně jsme schopni poskytnout bez navýšení, tzn. za stejnou cenu jako je běžná cena konzultace

Příplatek za konzultaci v terénu (u klientů doma atp.) po domluvě – dle vzdálenosti

V případě, že je Vaše finanční situace tíživá, jste student, samoživitel, senior, jsme ochotny se s Vámi domluvit na jiné sazbě, případně Vám doporučit někoho z kolegů či jinou službu.

Máte-li jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

 

Storno podmínky naleznete níže.

U Mgr. Michaly Krejčové je možné využít příspěvek VZP (Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory).

PRAVIDLA TERAPIE

Pravidla důvěrnosti

 • Dodržujeme mlčenlivost - všechny informace, které se v průběhu terapie o klientovi dozvíme, považujeme za důvěrné (nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost).

 • Nesdělujeme (pokud se s klientem nedomluvíme jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným.

 • V rámci zvyšování kvality naší práce probíráme naši práci pravidelně na intervizích nebo supervizích. Součástí našeho vzdělávání je i natáčení konzultací a jejich následné zpracování při supervizi (v rámci výcvikového týmu). Zároveň můžeme při konzultacích využívat reflektující tým (na čemž se s klientem vždy dopředu domluvíme). Všichni profesionálové, kteří se dostanou do kontaktu s vybranými informacemi o klientovi, dodržují stejné etické zásady, včetně pravidla mlčenlivosti.

 • Pokud budeme přesvědčeni, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, vyhrazujeme si právo porušit mlčenlivost, abychom tomuto mohli zabránit. Nicméně tento krok uděláme pouze v extrémním případě a vždy se budeme snažit to s klientem předem probrat. Jako na všechny občany České republiky se na nás vztahuje oznamovací povinnost.

 

Pravidla hranic terapeutického vztahu

 • Terapeutický vztah je omezen na terapeutický proces. Nebudeme se s klientem záměrně scházet na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace.

 • Vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.

 • Naše telefonní čísla bohužel neslouží k poskytování krizové intervence klientům nebo terapie po telefonu (pokud není domluveno jinak). Pro tyto účely jsme připraveni klientům poskytnout krátké poradenství, kam se mohou obrátit.

 • Vyhrazujeme si právo přerušit, odmítnout konzultaci nebo telefonát v případě, že máme podezření, že klient je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Totéž platí v případě agresivního projevu klienta. V těchto situacích je na našem individuálním posouzení přerušení nebo ukončení spolupráce.

 • V průběhu terapie nebudeme brát telefon ani jinak záměrně přerušovat konzultaci.

 

Pravidla průběhu terapie a placení

 • Terapie je placenou službou (nevztahuje se na ni zdravotní pojištění).

 • Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, je nutné tuto skutečnost oznámit (telefonicky nebo formou sms) a to nejpozději 48 hodin (v rámci pracovních dní) před domluveným termínem. Pokud tak klient neučiní, či se neomluví vůbec, hradí konzultaci v plné výši. 

 • V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou schůzku, vyčkáváme na něj 15 minut.

 • Pokud klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.

 

Na dalších pravidlech, případně jejich úpravě, je možné domluvit se individuálně.